Studera vidare

Studenter vid universitetet

Livet som student är både givande, utvecklande och roligt. Även då studier vid universitet eller högskola självklart skiljer sig avsevärt från gymnasiestudier så brukar det inte vara några problem att komma in i de nya rutinerna, oavsett om man går direkt från gymnasiet eller om man har haft en paus från studierna några år. Valet mellan att gå direkt från gymnasiet till universitetet eller att ta en paus för att arbeta eller resa är högst individuellt. Dels handlar det självklart om hur individen känner vad gäller studiemotivation och tankar om framtiden och dels handlar det så klart om vad man ska studera.

Psykolog eller socionom

Att vänta några år med universitetsstudierna efter avslutad gymnasieutbildning kan vara bra när det kommer till vissa typer av utbildningar. Har man en dröm om att arbeta med människor som mår psykiskt dåligt, blivit misshandlade, utsatts för trauman, har anlänt till Sverige som ensamkommande flyktingbarn, är hemlösa etcetera så krävs det några års livserfarenhet och mognad innan man ger sig in i den långa utbildningen.

Att, som artonåring, sätta sig i skolbänken på psykologutbildningen är antagligen inte det ultimata. Dels för personen som ska studera denna tunga utbildning och dels för de patienter som personen sedan ska vägleda och råda fem år senare, som endast tjugotre år gammal. Det kan vara svårt för en, säg, fyrtioårig person att ta råd och livscoaching från någon som är nästan hälften så gammal och det får man ju förstå. Att istället arbeta som mentor, volontärarbeta med hemlösa, misshandlade kvinnor eller liknande, efter gymnasiet kan därför vara ett bra sätt att mogna och mentalt förbereda sig för den här typen av utbildning och yrkesval.

Ekonom eller ingenjör

Utbildningar mot yrken som är mer teoretiska och praktiska brukar däremot fungera väldigt bra även för de som kommer direkt från studenten. Tvärtom kan det nästan vara svårare att påbörja en ingenjörsutbildning om man inte har suttit i skolbänken på många år. Att gå från att arbeta eller resa till att helt plötsligt tänka i kemiska och matematiska formler är ett stort steg. Självklart kommer man ofta in i det nya tänket snabbt men det kan vara lättare om man precis har studerat och därför har vanan, tänket och studierutinerna inne.