Ekonomi och bostadsmarknad

Vad tror egentligen experter om bostadsmarknadens framtid och hur hösten kommer te sig för de som ska sälja bostad och flytta. Hur ser bostadsbristen ut i olika delar av landet?

Att ha kunskaper om ekonomi i allmänhet och privatekonomi i synnerhet – är viktigt för att bli en mer självständig individ i vårt samhälle. I ett tidigare inlägg skrevs det om olika nya regler som berör ekonomin för många, det var amorteringskravets skärpning som bland annat behandlades. Detta krav påverkar de som ska köpa en ny bostad och behöver ta ett bolån.

Bostadsmarknaden har flera inlåsningseffekter

Hur ser det då ut på bostadsmarknaden, efter förra höstens nedgång i pris och uppgång i efterfrågan. I en artikel i Dagens Nyheter går det att läsa om vad experterna tror sker på bostadsmarknaden i höst. Flera menar att prisutvecklingen är fortsatt svag och att priserna antingen stabiliseras eller faller med någon procent under höstens framfart. Dessutom är valet en osäkerhetsfaktor som påverkar, samt att det finns ett så stort utbud av osålda objekt på marknaden. Man menar också att det är alldeles för svårt för den vanliga svensken att ha råd med en bostad eftersom priserna länge har skenat så mycket och våra löner inte hängt med. Samtidigt rapporteras det i samma artikel om hur svår bostadsbristen är i landet:

 

  • Av Sveriges 290 kommuner uppger 234 kommuner att det i dag är underskott på bostäder på marknaden. Störst är som vanligt bristen på hyresrätter, framför allt tvåor och treor.
  • Bostadsbristen tar sig uttryck på olika sätt i landet. Samtidigt som en femtedel av landets villor är enpersonshushåll så bor allt fler unga vuxna bor kvar hos sina föräldrar. Dessutom ökar trångboddheten bland utrikesfödda.
  • När kommunerna ska ange vilka som är de främsta hindren för ett ökat byggande kommer höga produktionspriser på första plats. Annat som hämmar byggandet är brist på detaljplan i attraktiva lägen samt svårighet för både byggherrar och privatpersoner att få lån.

Källa: DN