Så får du ditt drömjobb snabbt

En kort utbildning hos en bra yrkeshögskola ökar dina chanser att få ditt drömjobb. YH-utbildningar fokuserar ofta på praktik vilket gör att du snabbt kan praktisera dina kunskaper i verkligheten. Det är även en viktig länk till att få jobb efter examen.

Att studera vidare efter gymnasiet ökar dina chanser att få jobb. Däremot kan det vara svårt att veta vilken utbildning som är bäst. Marknaden är i ständig förändring och det är inte alltid en lång utbildning leder till jobb. Ibland är det bättre med kortare och mer praktikorienterade utbildningar för att lyckas få drömjobbet. En utbildning på en yrkeshögskola är ofta ett mycket bra val för dig som snabbt vill uppnå specialistkompetens inom ett område.

Välj en kort utbildning med praktik

Ett stort misstag som många gör efter gymnasiet är att de studerar för länge. Många väljer en lång universitetsutbildning utan att egentligen veta varför. Du behöver dock inte alltid en 5-årig utbildning för att få ditt drömjobb. Med en relativt kort utbildning hos yrkeshögskolan Nackademin har du goda chanser att få jobb. Nackademin erbjuder YH-utbildningar som är mellan ett och två år långa. Tack vare skolans nära samarbete med näringslivet och den obligatoriska LIA-praktiken ökar chanserna att du får ett relevant jobb direkt efter examen. LIA står för Lärande i Arbetet och syftar till att ge studenten kompetens och kunskaper i en verklig miljö. Istället för att spendera en massa onödig tid i skolbänken får du komma ut och testa på att jobba på riktigt inom din drömbransch. Att snabbt komma ut i arbetslivet är mycket viktigt i dagens föränderliga samhälle. Utbildning är ingen garanti för jobb, vilken även speglas i arbetslöshetsstatistiken där även högutbildade akademiker har svårt att få jobb. Praktiken i YH-utbildningen ger dig en viktig språngbräda mot drömjobbet. Ytterligare en fördel med en kort utbildning är att du slipper höga studieskulder som en lång utbildning ofta innebär. Nackademin erbjuder avgiftsfria och CSN-berättigade utbildningar.