Utbilda dig till säljare

Att jobba som försäljare handlar om att du har bemästrat övertalningens konst, att övertyga potentiella kunder om att just det du säljer är något de behöver. Grundstenarna för en duktig försäljare är att ha en retorisk förmåga och att du tror på det du säljer. En utbildning i försäljning kan hjälpa dig att komma långt.

Som säljare jobbar du i ett yrke som i egentlig mening inte har något tak på hur mycket du kan tjäna. Att utbilda dig till säljare kan därför vara ett kanonbeslut, särskilt som att utbildningarna i regel är ganska korta. Om du är duktig kan en säljutbildning därför vara en av de snabbaste vägarna till en hög lön. Många jobbar som säljare utan att först ha utbildat sig, vilket absolut kan fungera – om du är en naturbegåvning. Alldeles oavsett ger en säljutbildning dig mängder av kunskaper som kan höja din säljförmåga radikalt. Under en säljutbildning får du lära dig bland annat:

  • Kund- och säljpsykologi
  • Hur du på bästa sätt kan sätta dig in i och förstå kundens perspektiv
  • Retoriska kunskaper som gör det enklare att påverka kunden i riktningen du vill
  • Hur du lämnar din egen bekvämlighetszon för att bli en mer karismatisk och övertygande försäljare

Enligt en amerikansk studie är det framför allt fyra faktorer som särpräglar de duktigaste säljarna: (1) att de ställer höga krav på sig själva, (2) att de drivs av ekonomiska incitament, (3) att de tror på sig själva och det de säljer, samt (4) att de förhåller sig systematiskt till sin säljprocess. Andra förmågor som är viktiga att utveckla, och som du kommer få öva på när du utbildar dig till säljare, är att lyssna på kunden. Det gäller att signalera att du är uppriktigt intresserad av din kunds förutsättningar, på så sätt kan du hitta perspektiv som kan få din kund att slå till och köpa det du erbjuder.

En säljutbildning kan dessutom ge dig fördelar i ditt personliga liv i det att du får enklare att ta kontakt med nya människor. Många som utbildat sig i att sälja menar att utbildningen bidragit till att ge dem bättre självförtroende.