Jobba som bibliotekarie

Några som verkligen kan det mesta om böcker är bibliotekarier. Vad man än letar efter på ett bibliotek kan man få hjälp av bibliotekarier att hitta det. Bibliotekarierna är även de som ser till att allt står på sin rätta plats och att böckerna är i gott skick.

När det kommer till böcker är de mer än bara böcker för vissa. Men några som verkligen måste brinna för böcker är bibliotekarier. De har nämligen dedikerat sina yrkesliv till just böckerna. Bibliotekarier är informationsspecialister som kan strukturera och hantera information utifrån ett användarperspektiv. De granskar även olika informationskällors innehåll och kvalitet, och organiserar elektroniska och tryckta medier, kan man läsa på SACO.

Utbildningen

Men hur blir man då bibliotekarie? Jo, man måste studera en biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning. Denna utbildning ger inte bara en förberedelse för arbetsuppgifter på ett bibliotek, utan inom hela informationssektorn. På utbildningen får man bland annat lära sig om systematisering, sökning, urval, förmedling, lagring och användning av olika typer av media.

Arbetsområden

När man utbildat sig till bibliotekarie kan man jobba inom ett gäng olika områden.

  • På ett företag. Här fungerar man som en informationsexpert på plats. När man jobbar som bibliotekarie på ett företag jobbar man på enheter med namn som ”Technology intelligence” och ”Business intelligence”.
  • På ett länsbibliotek. Här jobbar man först och främst med att samordna utvecklingsinsatser för biblioteksverksamheten i ett län. När man jobbar som länsbibliotekarie är man chef för alla bibliotek i länet och har ansvar för att delta i och leda nätverk och samarbeten. Man har även som uppgift att delta i det offentliga samtalet om biblioteksfrågor och omvärldsbevaka.
  • På ett folkbibliotek. Här ger man service åt de människor som använder biblioteket. Jobbar man här har man ett särskilt uppdrag som omfattar tillgänglighet till information, delaktighet och lässtimulans. I arbetsuppgifterna ingår också att hjälpa människor att ta del av samhällets tjänster och utbilda människor i att söka information effektivt.
  • På ett utbildningsbibliotek. När man jobbar på ett skolbibliotek arbetar man med elever i olika åldrar, beroende på vilken skola man jobbar på. Här jobbar man i ett tydligt pedagogiskt sammanhang.