Studentliv
& karriär

Studera vidare

Livet som student är både givande, utvecklande och roligt. Att anpassa sig till universitets- eller högskolestudier, trots deras avsevärda skillnader från gymnasienivå, brukar vara en smidig övergång. Detta gäller oavsett om man börjar direkt efter gymnasiet eller om man återvänder till studierna efter en paus. Att välja mellan att fortsätta direkt till högre studier eller ta en paus för att arbeta eller resa beror helt på den enskilda studentens motivationsnivå och framtidsplaner, samt vilket ämne man planerar att studera.

Även om studier vid universitet eller högskola självklart skiljer sig avsevärt från gymnasiestudier så brukar det inte vara några problem att komma in i de nya rutinerna, oavsett om man går direkt från gymnasiet eller om man har haft en paus från studierna några år. Valet mellan att gå direkt från gymnasiet till universitetet eller att ta en paus för att arbeta eller resa är högst individuellt. Dels handlar det självklart om hur individen känner vad gäller studiemotivation och tankar om framtiden och dels handlar det så klart om vad man ska studera.

Studentliv

Studentlivet är en spännande tid full av möjligheter att växa både personligen och akademiskt. Förutom studier erbjuder det chansen att träffa nya människor, engagera sig i studentorganisationer och delta i kulturella och sociala aktiviteter. Det är en tid att utforska nya intressen och bygga livslånga vänskaper.

Jobb

Att navigera på arbetsmarknaden som nyutexaminerad kan vara utmanande. Viktigt är att skapa en stark CV och LinkedIn-profil, nätverka aktivt och förbereda sig väl inför intervjuer. Utforska olika branscher och roller för att hitta ett jobb som inte bara matchar din utbildning utan också dina passioner.

Student ekonomi

Att hantera sin ekonomi som student är grundläggande för att säkerställa en balanserad studietid. Budgetering, smarta shoppingval och att utnyttja studentrabatter kan hjälpa till att sträcka på kronorna. Det är också viktigt att förstå grunderna i studielån och stipendier som kan erbjuda ekonomiskt stöd.

Efter studierna

Efter examen övergår du från student till yrkesverksam och tillämpar dina kunskaper praktiskt. Välj karriär med självinsikt och realistiska mål. Analysera dina styrkor och passioner. Praktikplatser och karriärrådgivning ger insikter som hjälper dig att navigera din karriärsväg effektivt.

Boende

Att hitta rätt boende är en viktig del av studentlivet. Alternativen varierar från studentkorridorer och delade lägenheter till att bo hemma. Tänk på läge, kostnad och levnadsvillkor när du väljer. Det är också viktigt att känna till sina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst.

Böcker

Studentlitteratur är en grundsten i varje akademisk utbildning. Att effektivt utnyttja bibliotek, begagnade böcker och digitala resurser kan minska kostnaderna. Att skapa och delta i studiegrupper där böcker kan delas är också ett utmärkt sätt att spara pengar och samtidigt fördjupa förståelsen för kursmaterialet.

Psykolog eller socionom

Att vänta några år med universitetsstudierna efter avslutad gymnasieutbildning kan vara bra när det kommer till vissa typer av utbildningar. Har man en dröm om att arbeta med människor som mår psykiskt dåligt, blivit misshandlade, utsatts för trauman, har anlänt till Sverige som ensamkommande flyktingbarn, är hemlösa etcetera så krävs det några års livserfarenhet och mognad innan man ger sig in i den långa utbildningen.

Rätt tidpunkt för specifika studier

Att som artonåring sätta sig i skolbänken på psykologutbildningen är antagligen inte det ultimata. Dels för personen som ska studera denna tunga utbildning och dels för de patienter som personen sedan ska vägleda och råda fem år senare, som endast tjugotre år gammal. Det kan vara svårt för en, säg, fyrtioårig person att ta råd och livscoaching från någon som är nästan hälften så gammal och det får man ju förstå. Att istället arbeta som mentor, volontärarbeta med hemlösa, misshandlade kvinnor eller liknande, efter gymnasiet kan därför vara ett bra sätt att mogna och mentalt förbereda sig för den här typen av utbildning och yrkesval.

facilites
affordable-pricing

Ekonom eller ingenjör

Utbildningar mot yrken som är mer teoretiska och praktiska brukar däremot fungera väldigt bra även för de som kommer direkt från studenten. Tvärtom kan det nästan vara svårare att påbörja en ingenjörsutbildning om man inte har suttit i skolbänken på många år. Att gå från att arbeta eller resa till att helt plötsligt tänka i kemiska och matematiska formler är ett stort steg. Självklart kommer man ofta in i det nya tänket snabbt men det kan vara lättare om man precis har studerat och därför har vanan, tänket och studierutinerna inne.