Långa bostadsköer för studenter

Samma visa när en ny termin ska starta upp: det är mörkt för många när det kommer till att skaffa sig tak över huvudet och studenter får ofta möta skamförslag till bedrägeriförsök.

Studenter som är i behov av ett boende är i en mycket utsatt situation, dels då de inte har så mycket sparade pengar samt stor inkomst, blir ofta en attraktiv målgrupp för människor som använder sig av bedrägeri och ockerhyror skriver tidningen Göteborgs Posten.

Från antagningsbesked till bostad

Så fort en student får reda på att den har goda chanser till att komma in på sin valda linje eller program börjar jakten på lägenhet. Något som kan vara svårt om man väljer att flytta till en annan stad. Vad som då är viktigt är att veta sina rättigheter, men även att det byggs fler lägenheter som är mer gjorda för en students ekonomiska förutsättningar. Att man som student ska behöva betala högt för sitt boende och med det behöva ta extrajobb som kan ha negativ inverkan på ens studier är inte optimalt. Att ha en buffert och sparkonto är av största vikt, men något som de flesta inte har utan som man ser kommer infinna sig efter sina studier. Vi har tidigare skrivit om buffert och hur man ska tänka, och självklart kan man börja spara redan under studietiden om man skulle råka ut för någon oförutsedd utgift.

Tips för bostadssökande

Vissa har mycket pengar och andra har förtur. Här kommer några tips du kan tänka på för att du ska bli så nöjd som möjligt.

  • Ta reda på hur bostadsmarknaden ser ut efter du lämnat in din ansökan så du vet vad du har att vänta dig.
  • Börja i tid
  • Lägg upp annonser själv och beskriv din situation
  • Ta hjälp av sociala medier för att få spridning
  • Välj att bli inneboende hos någon medan du börjat skolan och söker lägenhet för att inte binda upp dig på en lägenhet med ockerhyra.
  • Sätt en rimlig budget för ditt boende så du klarar av att leva.