Alternativ för dig med stundande examen inom vård

Läser du för närvarande på universitet, eller funderar att göra det, med inriktning på vård? Då har du en lovande karriär att se fram emot. En examen inom vård innebär garanterat jobb, särskilt om du väljer att ta läkarlegitimation. Du kan exempelvis jobba som hyrläkare där du får möjlighet till flexibla arbetstider och höga löner.

Om du har en stundande examen inom vård, har du nog dessutom en hel del att se emot när det gäller karriärmöjligheter. Läkare och annan vårdpersonal behöver idag inte arbeta fast på sjukhus eller vårdcentral. Du kan istället välja att bli hyrläkare, där du arbetar på bemanning och därmed själv får bestämma hur du vill arbeta. Detta innebär reducerad stress samt en högre livskvalitet.

Hyrläkare samt distansarbete blir allt vanligare

I dagens sjukhus är det en stor andel av läkare som jobbar som hyrläkare. Detta eftersom det är en flexibel arbetsroll för såväl anställda som för sjukhuset. Tidigare argument mot hyrläkare har varit svaga, exempelvis att det tar hårt på budgeten. Detta trots att hyrläkare endast utgjorde mindre än en procent av kostnader inom sjukvård år 2017. Många läkare väljer även att jobba på distans.

Hyrläkare får mycket högre löner

Arbetar man som hyrläkare är både arbetstider och arbetsplatser flexibla, men i gengäld får man väldigt höga löner i jämförelse med vanliga läkare. Medellön för läkare i Sverige ligger på runt 64,000 kronor per månad. En distriktsläkare i norra Sverige rapporterar dock att han tjänar 220,000 kronor i månaden samt får tillgång till gratis boende genom att jobba på bemanning. Det är alltså en extremt stor skillnad på löner hos läkare, ifall du väljer rätt.

Flexibel arbetstid innebär mer tid till familj och vänner

Oavsett om du jobbar som hyrläkare eller som läkare på distans, är flexibla arbetstider värt mer än guld. En läkare i Västra Frölunda rapporterar att han valt att jobba som hyrläkare, istället för att gå i pension. Detta eftersom han vill kunna jobba halva året, men sedan bo i Brasilien med sin fru resterande tiden. Detta skulle inte vara möjligt om han hade en vanlig läkarposition där han skulle behöva arbeta hela året.

Sammanfattningsvis kan du alltså:

  • Jobba som hyrläkare
  • Eller jobba distans
  • Få högre lön
  • Och få flexiblare arbetstider