Därför ska du ha koll på kollektivavtal

Det är viktigt att du har koll på kollektivavtal när du ska söka jobb och innan du tackar ja till ett jobberbjudande. Det finns många fördelar med ett kollektivavtal för dig som anställd. Det är en trygghet och skydd mot att företaget inte kan genomföra stora förändringar utan de anställdas vetskap.

När du nyss har studerat färdigt på högskolan eller universitetet och ska bege dig ut i arbetslivet kommer du in i en helt ny värld. När du har sökt och blivit erbjuden ett jobb ska du alltid ta för vana att kolla upp hur det är med kollektivavtalet på just den arbetsplatsen. Det finns bra information om kollektivavtal som du kan läsa. Ett kollektivavtal är nämligen ett avtal mellan arbetsgivaren och fackförbundet. Det är egentligen flera avtal som är framtagna just för den specifika arbetsplatsen. Avtalen förhandlas fram mellan företaget och fackförbundet som de anställda tillhör. Genom ett fackligt engagemang kan de anställda vara med och påverka kollektivavtalet.

Kollektivavtalet skiljer mellan olika arbetsplatser

Lön är en sådan sak som brukar vara inkluderat i kollektivavtalet. Facket och företaget förhandlar fram en minimilön och arbetsgivaren måste förhålla sig till. Löneförhandling brukar också omfattas av avtalet. Semester förhandlas också fram och en arbetstagare har rätt till minst 25 semesterdagar per år. I avtalet kan du läsa om hur semesterlön betalas ut men även utbetalning av semesterersättning.

Kollektivavtalet skyddar de anställda

Arbetstid är något som omfattas av avtalet och där framgår själva arbetstiden och villkor för övertidsersättning. Uppsägningstid kan också finnas med. Pension är en viktig del för dig som arbetstagare. Många arbetsgivare erbjuder tjänstepension som är framtagen av ett pensionsbolag. I avtalet kan du även läsa om pensionsförsäkring. I kollektivavtalet kan du även ta del av information kring extra ersättning om du skulle bli sjuk en längre tid men även om föräldraledighet. Kollektivavtalet består av många olika delar och alla delar anpassas efter den specifika branschen som du sökt jobb inom. Ett kollektivavtal är viktigt för din säkerhetsskull. Om det inte finns något kollektivavtal kan arbetsgivaren genomföra omfattande förändringar utan att behöva meddela dig och de andra anställda i förväg. Förutom kollektivavtal är det viktigt att du alltid läser igenom anställningsavtalet och ser till att du förstår allt som står där.